One Punch Man – Trailer dos 2 primeiros OVAs divulgados

Foi divulgado os trailer dos dois primeiros OVAs de One Punch Man que irão acompanhar os dois primeiros Blu-ray/DVD da série anime.

O primeiro OVA intitulado “Shinobiyori-sugiru Kage” ira acompanhar o primeiro volume em 24 de dezembro, já o segundo OVA intitulado “Hanashibeta-sugiru Deishi” ira acompanhar o segundo volume de 29 de janeiro.O título de todos os OVAs são:

• “Shinobiyori-sugiru Kage”

• “Hanashibeta-sugiru Deishi”

• “Kojire-sugiru Ninja”

• “Gōin-sugiru Bang”

• “Iroiro Ari-sugiru Kyōdai”

• “Fukanō-sugiru Satsujin Jiken”